Allah(c.c.)’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.