Kavkaz mezıjjım, a marje mığue
Wesışhuer çeroser wey
A pşaşşe daher, a marje mığue
Si guşem khınosiriy wey

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Si dıjjın khamer, a marje mığue
Zepolıdıjır wey
Zepelıdıj guşşer, a marje mığue
Si dehe tsıkuriy wey.

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Wi nebjıts fıtser, a marje mığue
Wi nekhuşhem khıtoher wey
Wi nekhuşhe mıarıser, a marje mığue
Si pşıhım khığoheriy wey

Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey

Si pşine fıtser, a marje mığue
Agu jeeriy melhauer wey.
Mı si nıbjeğuher, a marje mığue
Ceug jaeriy melhaueğer wey.
Sıkhefenuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıcegunuw sıkhekua, we hayre hayre
Sıpselhığhuw sıkhekua, we hayre hayre
Kheşakeu sıkhekua wey