Kaleden iniyordum
Çağırsan dönüyordum
Derdinden kibrit oldum
Üflesen yanıyordum

Kalenin bedenleri
Çağırın gidenleri
İpek bürük bürünmüş
Niksar'ın fidanları