Erê Xecê to jê asma, gile kou de tip teynara
Bê a nia bê, bê düste mi, roşt bêro na, na çime mı

Xecê, Xecê, Xecê, Xecê
Xecê, Xecê, Xecê, Xecê
Xece yena sona, heni dür vındena
Jê kıle kota zerre mı, deznena

Erê Xecê to remnon, asme ke vêjiya bê peyê bon
Hin qayte zerre çıme mı meke, xo darde kon na xo kison