Can perperişan eşim dostum uyansın
İmdadımın vakti elime biri uzansın
Başı dumanın çare tutmalıdır
Sılaya giden döner geri

Allah'ın emri değil bu,kulların hakkı
Hak'tan gelen değil bu
Bebeler doğar mı silahlı?

Töre töre töre
Olut mu kul kula köle
Kim koydu kör yürek
Böyle adalet olur mu?