Cepkenimizden renk almış bu dağlar
Rüzgar eser su çağlar
Dağlar canım efeler
Nerde yaylalar çamlı tepeler
Aşarak dağın yamacı
Yol ver canım efeler