Bağçesi var bağı var
Ayvası var narı var
Atamızdan yadigar
Bizde atabarı var
Atabarıdır barı
Bahçede gördüm yari
Seslendim ses vermedi
Ağladı zarı zarı
Uzun uzun kamışlar
Benim ela gözlümü
Gurbete yollamışlar
Ben bir uzun kımışım
Yolunda dikilmişim
İster al ister alma
Alnına yazılmışım
Bura baba evidier
Tahtaları kevidir
Çalın vurun oynayın
Burası düğün yeridir