Kırmızı gül demet demet

Sevda değil bir alamet
Balam nenni yavrum nenni

Gitti gelmez o muhannet

Şol revamda balam kaldı
Yavrum kaldı balam nenni

Kırmızı gül her dem olmaz

Yaralara merhem olmaz
Balam nenni yavrum nenni

Ol tabipten merhem gelmez

Şol revamda balam kaldı
Yavrum kaldı balam nenni