Yigidi gül aglatır, gam öldürür
Öldürür, öldürür eyvah

Nice na'mert ava çıksa
Tuzak kursa, kursun atsa
Yigidi çökertmez kahır

Bir dem yar hüzünle baksa
Bir gönül gözüyle baksa

Yigidi gül aglatır gam öldürür
Öldürür, öldürür

Düsman yılan olup soksa
Dokuz kavim tasa tutsa
Yigidi çökertmez kahır

Bir dem yar hüzünle baksa
Bir gönül gözüyle baksa

, gam öldürür
Öldürür, öldürür