'Türkiye'deki sigaralarda 3 kat zehir var' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İngiliz Kanser Araştırma Vakfı sponsorluğunda yapılan araştırmada, Türkiye'de satılan sigaralarda, paketlerde belirtilenin 3 katı karbon monoksit ve zifir tespit edildiği öne sürüldü

Doğuş Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Erdem Pulcu'nun da katıldığı İngiliz Kanser Araştırma Vakfı sponsorluğunda yapılan bir araştırmaya göre, sigara şirketleri Türk tiryakileri 3 katı zehirliyor! Sigara paketlerinin üzerinde yazan içerik bilgileri, genelde üreticilerin kendi laboratuvarlarında yaptıkları testlere dayanarak bildiriliyor. Bu bildirimler ise tutarlı olup olmadıklarının kontrolü için zaman zaman bağımsız kurumlar tarafından test ediliyor. İşte bu testlerden biri de İngiliz Kanser Araştırma Vakfı'nın ( Cancer Research UK) sponsorluğunda Nottingham Üniversitesi Epidemioloji ve Toplum Sağlığı Bölümü'nden Prof. Ann McNeill ile Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Erdem Pulcu ve Yrd. Doç. Aslı Çarkoğlu tarafından yapıldı. 6 ay süren araştırmanın sonucu ise tam bir skandal: Sigara paketlerine yazılan nikotin, karbon monoksit ve zifir oranlarıyla incelenen sigaralardaki oranlar arasında tam 3 kat fark çıktı.

Yeni test yöntemi
Araştırmaya katılan Yrd. Doç. Dr. Çarkoğlu, sigaralara uyguladıkları testin dünyadaki ilk denemelerinden biri olduğunu, nikotin, karbon monoksit ve zifir oranlarını belirleyen bu yöntemin gerçek insan içimine çok daha yakın ölçümler yapmayı hedeflediğini söyledi. Çarkoğlu araştırma sürecini ve bulgularını ise şöyle anlattı: "Nikotin, zifir ve/veya karbon monoksit oranlarında paket üzerinde belirtilenlerden istatistiki olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Örneğin, nikotin oranı bildiriminde yapılan 0,03 mg.lık bir sapma tek bir sigara için önemsiz gibi görünse de 20 sigaralık bir pakette ortalama bir sigaranın içerdiği kadar nikotinin yasal boşlukların ardına sığınarak kullanıcıya iletilmesi anlamına gelebilir."

6 marka test edildi
"Araştırmaya dahil edilen 6 markada eski teste göre ortalama olarak 0,77 mg. nikotin, 9,10 mg. karbon monoksit ve 9,40 mg. zifir bulunurken, insan içimi parametrelerine göre yapılan testlerde bu miktarların 2mg. nikotin, 25,03 mg. karbon monoksit ve 27,38 mg. zifir olarak ölçüldüğü tespit edildi. Bu farklılıklar, kullanıcının paket üstünde okuyarak düşündüğünden yaklaşık 3 kat fazla nikotin, zift ve karbon monoksite maruz kaldığını gösteriyor. Ve bu sonuçlar 150'den fazla sigara markası satılan ülkemizde acilen bir uluslararası akreditasyona sahip, sigara üreticilerinden bağımsız bir test laboratuvarının kurulmasının gerekliliğine işaret ediyor."

TAPDK BAŞKANI: Sadece 2 markada fazla zifir tespit ettik
TÜTÜN ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Kazım Çalışkan ise iddiaları yalanlayarak Türkiye'de denetimsiz, standarta uygun olmayan sigaraların pazara arzının mümkün olmadığını söyledi. "Burası, Patagonya değil" diyen Çalışkan, her firmanın en çok satan ürünlerini Tekel Laboratuvarlarında analiz ettiklerini, sadece 2 markada belirtilenden fazla zifir bulunduğunu açıkladı: "Firmaların itirazı üzerine, bu defa 2 ürünü uluslararası akredite laboratuvarına analize gönderdik. Bu kez değerler, kendi limitleri içinde çıktı, bu ürünlerde sapma bulunmadığı sonucunu verdi. Bu nedenle de firmalara herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bu araştırmanın bilimsel kriterlere uygun yapılıp yapılmadığı, araştırmada hangi değerleme yöntemleri kullanıldığı, hangi standartlarda numuneler alındığı ve hangi ölçüm tekniklerinin uygulandığı hakkında bilgimiz yok. Uzmanlarımız bu araştırmayı yapanlarla görüşecek. Eğer anlatıldığı şekilde bir durum varsa biz zaten gereğini yaparız."