Allergo İlaç tarafından Türkiye'ye getirilen 'VitAgil' Multivitamin/mineral şurup, gelişme ve büyüme çağındaki çocukların tek bir şurup ile ihtiyaçları olan tüm vitamin ve mineralleri almalarını sağlıyor.

21. yüzyılın vitamin şurubu 'VitAgil'Sağlık uzmanları, artık eskisi gibi doğal yetişen sebze ve meyveleri veya çayır-çimenlerde beslenen hayvanlardan elde edilen besinleri, işlenmeden ve taze olarak yiyemiyoruz. Bunun yerine ileri besin teknolojileri kullanılarak elde edilen gıdaları, işlenmiş ve bekletilmiş ürünleri tüketmekteyiz. Ayrıca pişirme, ışıkta veya açıkta bırakma ve bekletilme ile gıdalardaki vitaminlerin çoğunun kaybolduğunu belirtiyor.Multivitamin tabletlerinde zengin bir vitamin - mineral çeşitliliği olmasına karşın multivitamin şuruplar genelde sınırlı sayıda vitamin içermekte mineral ise genellikle içermemektedir. Çok çeşitli vitamin ve mineral kombinasyonu içermesi hem şurubun tadını bozmakta hem de bu tür şurupların içerik, stabilite ve biyoyararlanım analizlerini zorlaştırmaktadır. Beslenme ve metabolizma konusundaki araştırmaların fikir birliğine vardığı önemli gerçek şudur ki; vitaminler çoklu kombinasyonlar halinde ve mutlaka mineraller ile birlikte alınmalıdır.
Uzmanlara göre, örneğin B6, B11 veya B12 vitamini içermeyen bir B kompleksinin etkinliği tam olamamaktadır. Çinko, C ve A vitaminleri ile birlikte; Selenyum E vitamini ile; Krom C vitamini ile birlikte; İyot A vitamini ile birlikte alınırsa her birinin etkinliği daha yüksek olmaktadır. C vitamini, A, B kompleks ve E vitaminlerinin molekül yapılarının korunması için gereklidir. Bu ve bunun gibi sayılabilecek çok çeşitli nedenlerden ötürü bir multivitamin şurubunda en azından A, B kompleks, C, E vitaminleri ile Çinko, Selenyum, İyot ve Krom mutlaka birarada bulunmalıdır.

Avusturya'da Prof.Dr.Norbert Fuchs tarafından bir araştırma-geliştirme, analiz ve üretim laboratuarı olarak kurulan Ökopharm bugün artık vitamin - mineral teknolojisi konusunda Avrupa'da referans merkezlerden biri konumuna gelmiştir. Kalite kontrol aşamasında ürün, son kullanım tarihine kadar her hafta değişik ısı, nem ve ışık koşulları altında Agilent Teknolojileri ile test edilmektedir. Böylece ürün içerisinde her bir vitamin ve mineralin son kullanım tarihine kadar aynı miktarlarda ve aynı moleküler kararlılıkta olduğu teyid edilmektedir.