Yazılı tümcelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama imi (,).