Veren, verme yanlısı. Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla im, ses ve görüntü iletmeyeyarayan aygıtların genel adı. Başkasına aktarılmak üzere kan, doku ya da organ veren kimse.