Kendi ulusuna özgü şeyleri üstün tutma, ulusalcılık, milliyetçilik, °nasyonalizm. Yabancı baskısı ve sömürüsünden kurtulmayı, kendi ulusunu sevip onu yüceltmeyi amaçlamaktan, kendi ırkını bütün başka ırklara üstün görüp onları egemenliği altına almayı istemeye dek varabilen öğretilerin genel adı, °milliyetçilik, °nasyonalizm.