Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü. Düşünceyi, ruhu, usu birincil; özdeği, doğayı ve olguları ise ikincil öğe sayan, özdeği düşüncenin bir görünüş biçimi olarak ele alan bilimdışı akım; dinsel dünya anlayışının felsefedeki yansıması °idealizm, "özdekçilik" karşıtı. Sanatta, gerçeği ülkede arayan, gerçekten daha güzeli yaratmaya çalışan görüş.