Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, °müselles. Bu biçimde olan.