Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, °mugalata. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, °mugalata.