Bir yana doğru eğik olan. Yalnız iki kenarı koşut olan dörtgen.