Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. Karşı ön, alnaç. Yan, yakın.