Yakalamak eylemi. Sanığın yargıç kararı olmaksızın özgürlüğünün kısıtlanmasını doğuran koruma önlemi.