Havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı. Çok ve sık düşen, gelen şey. Çokluk, bolluk. Yağmur gibi yağan.