bir işin yapılması için her türlü baskıya başvurmak.