Savaşta kazanılan başarı, utku. Bir yarışma ya da uğraşıda çaba sonunda elde edilen başarı.