Ural-Altay dil ailesinden olan Türk dili, Türkiye Türkçesi.