At, eşek gibi tektırnaklı hayvanların tırnağı, duynak.