Bir silahı, bir telsiz istasyonunu vb.'yi çalıştırmak için kurulan topluluk. Silahlı Kuvvetlerde, belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birliğe verilen ad.