Hamağı yatırılabilir konuma getirmek için başucuna ve ayak ucuna konulan ağaç.