Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. Birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tektancırıcılık. Tanrıyı övmek için yazılan koşuk.