Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük, °ıstılah. a) Cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) Bir kesrin pay ve paydasından her biri. Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.