İki merkez arasında, kararlaşmış imlerin yardımıyla yazılı haberlerin ya da belgelerin iletimini sağlayan bir uziletişim düzeni. Bu araçla alınan haber.