Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, uygulayım. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Yol, beceri, yöntem. Teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan.