Bizans İmparatorluğu döneminde vali aşamasında olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen ad.