Bir şeyi, bir sanat ya da yazın yapıtını ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. °eskiz. Herhangi bir konuda başaramayacağı bir işe girişen ya da kendini o işin ustası olarak kabul ettirmeye çalışan kimse.