(Bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Para ya da herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli tüketme. Para biriktirme, biriktirim, artırım.