Bir adın anlam yönünden tam belirtilmesi için, bir başka addan, adıldan ya da sıfattan yardım görmesi, °terkip.