Katman, kat. Bir toplum içinde orun, ün, para, meslek vb. bakımdan ayrılantopluluklardan her biri, katman.