kayba uğramadan yerine ulaştırılması posta idaresince üstenilmiş olan mektup.