Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş. Ortaçağ Avrupa'sında özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı. Derebeylik düzeninde soyluluk sanlarının en alt derecesi. Günümüzde Fransız hükümetinin verdiği onur belgesi ve nişanı.