Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık. Kötü düşünce, kötü niyet. ve s. mec. Çok kurnaz, uyanık (kimse).