Dar, uzun parça ve özellikle dokuma ya da kumaş parçası. Dar, uzun kıyı parçası. Herhangi bir maddenin dar, düz ince ve uzun parçası. Bir karayolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve kimisi metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, °tenya (Taenia). Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfda birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.