Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.