Süslemek eylemi, bezeme, °tezyin. Süsleri yerleştirme biçimi ya da sanatı. Sanat yapıtlarının yüzeyini süslemek için kullanılan örge, oyma vb.