Kuran'a ve Hz. Muhammet'in sünnetlerine göre davranmayı en doğru ve tek yol olarak gösteren mezhep.