Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,62, doğada kimi maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,5 olan, 800 °C'de ergiyen sarı bir element, simgesi Sr.