Bir topluluk ya da bir toplum içinde bir kimsenin durumu ya da kazandığı saygınlık. Bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili tüzük, °nizamname.