Spiker olma durumu. Spikerin yaptığı iş, konuşmacılık.