Silahlanmak eylemi. Silahını ya da silahlı kuvvetlerini çoğaltma ve güçlendirme.