Gevişgetirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.