"Simgelemek" anlamına gelen "sembolize etmek" kalıbında geçer.