Atom numarası 34, atom ağırlığı 79,2 olan, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element, simgesi Se.